| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

TradingView'de bulunan bazı al sat indikatörleri

Page history last edited by James Robert 10 months, 1 week ago

TradingView'de bulunan bazı al sat indikatörleri hakkında daha fazla bilgi verilmiştir:

 

  • Hareketli Ortalama: Hareketli ortalamalar, belirli bir süre boyunca fiyat hareketini özetleyen bir göstergedir. Hareketli ortalamalar, yatırımcıların trendleri belirlemesine ve trendlere göre işlem yapmasına yardımcı olur. Örneğin, 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı kesiyorsa, bu bir yükseliş trendinin başlangıcına işaret edebilir.
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD, iki hareketli ortalamanın arasındaki farkı hesaplayan bir göstergedir. MACD, yatırımcıların trendin yönünü belirlemesine ve trendin tersine dönme olasılığını belirlemesine yardımcı olur. Örneğin, MACD çizgisi sıfır çizgisini kesiyorsa, bu bir yükseliş trendinin başlangıcına işaret edebilir.
  • RSI (Relative Strength Index): RSI, bir varlığın fiyatının ne kadar aşırı değerlendiğini veya aşırı değerlenmediğini ölçen bir göstergedir. RSI, yatırımcıların aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemesine yardımcı olur. Örneğin, RSI değeri 70'in üzerindeyse, bu aşırı alım koşuluna işaret edebilir.
  • Stochastik: Stochastik, bir varlığın fiyatının belirli bir zaman aralığındaki en yüksek ve en düşük seviyelere göre nasıl performans gösterdiğini ölçen bir göstergedir. Stochastik, yatırımcıların aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemesine yardımcı olur. Örneğin, stochastik değeri 80'in üzerindeyse, bu aşırı alım koşuluna işaret edebilir.
  • Bollinger Bantları: Bollinger bantları, bir varlığın fiyatının belirli bir standart sapma içinde nasıl performans gösterdiğini ölçen bir göstergedir. Bollinger bantları, yatırımcıların trendin yönünü belirlemesine ve trendin tersine dönme olasılığını belirlemesine yardımcı olur. Örneğin, fiyat Bollinger bantlarının üst bandına yaklaşıyorsa, bu bir satış sinyali olabilir.

 

Bu göstergeler, yatırımcıların piyasayı daha iyi anlamalarına ve daha doğru kararlar vermelerine yardımcı olabilir. Ancak, göstergeler her zaman doğru değildir ve yatırımcıların kendi risk değerlendirmelerini yapmaları gerekir.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.